Modlitwa do błogosławionej Kolumby Gabriel

przez | 24 września, 2022

Modlitwa do błogosławionej Kolumby Gabriel

Boże, Ty napełniłeś bł. Kolumbę miłowaniem modlitwy, czystością

serca i ogromną wrażliwością na potrzeby bliźnich. Spraw, niech

przykład i modlitwy bł. Kolumby Gabriel, przyczynią się do naszego

postępu w wierzę i miłości. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.