Litania o uzdrowienie z nowotworu

przez | 24 września, 2022

Litania o uzdrowienie z nowotworu

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison,

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas,

Ojcze z nieba, Boże – zmiłuj się nad nami,

Synu, Odkupicielu świata, Boże – zmiłuj się nad nami,

Duchu Święty, Boże – zmiłuj się nad nami,

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami,

Święta Maryjo – módl się za nami,

Matko Boża z Lourdes,

Matko pod krzyżem stojąca,

Matko miłosierna,

Niebieska Lekarko dusz naszych,

Uzdrowienie chorych,

Orędowniczko nasza u Syna,

Pani łagodna i bardzo łaskawa,

Nadziejo chorych i strapionych,

Męstwo cierpiących i prześladowanych,

Pocieszycielko zasmuconych,

Oparcie niewinnych i pokrzywdzonych,

Ostojo cichych i pokornych,

Opiekunko rodzin dotkniętych cierpieniem,

Zwiastunko Bożego pokoju,

Wspomożycielko uciekających się do Ciebie,

Wzorze cierpliwości,

Ratunku ginących grzeszników;

Abyśmy wiernie Synowi Twemu służyli – przyczyń się za nami,

Abyśmy we wszystkim pełnili Jego świętą wolę,

Abyśmy grzechami ciężkimi Go nie zasmucali,

Abyśmy cierpienia nasze przyjmowali z pokorą,

Abyśmy w rozpacz nie popadli,

Abyśmy chorym z miłością służyli,

Abyśmy w chorobie ducha nie tracili,

Abyśmy od niebezpieczeństw duszy i ciała zostali zachowani,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami, święta Boża Ro­dzicielko
– abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się

Boże, Ty okazujesz nam nieskończo­ne miłosierdzie swoje poprzez znaki i cuda,

dokonane przez wstawiennictwo naszej Matki, Niebieskiej Lekarki. Pokornie Cię prosimy, abyśmy

za Jej przyczyną cieszyli się łaską zdrowia duszy i ciała oraz osiągnęli chwałę

przygotowaną dla Twoich dzieci w Królestwie niebieskim. Przez Chrystusa Pana naszego.

W: Amen.