Modlitwa do błogosławionej Pauliny Jaricot

przez | 10 stycznia, 2024

Błogosławiona Paulino, z tobą wielbimy Boga w Trójcy Świętej Jedynego, w którego

oblicze wpatrujesz się w niebie. On rozpalił twe serce ogniem miłości. Płonęłaś i zapalałaś innych. Szłaś drogą

modlitwy i służby. Przez ciebie Bóg wzbudził w Kościele dwa wielkie

dzieła, jedno modlitewne – Żywy Różaniec i drugie apostolskie – Dzieło Rozkrzewiania Wiary.

Wypraszaj nam wszystkim gorliwość w dążeniu do świętości. Niech w

każdym sercu rośnie miłość do Boga i bliźniego. Niech za twoją przyczyną wszyscy ochrzczeni przyjmą powołanie, jakie od

Boga otrzymali, i zaangażują wszystkie swoje siły w jego

realizację, aby po ukończeniu ziemskiej pielgrzymki mogli radować się

pełnym uczestnictwem w życiu Ojca, Syna i Ducha Świętego, Boga, który żyje i króluje na wieki wieków. Amen.