Modlitwa do świętego Seweryna

przez | 10 stycznia, 2024

Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest

dobry, spraw za wstawiennictwem świętego Seweryna, abyśmy

prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać

Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.