Modlitwa do błogosławionej rodziny Ulmów

przez | 10 września, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do błogosławionej rodziny Ulmów

Wszechmogący Boże, Ty wzbudziłeś w błogosławionej rodzinie Ulmów

miłość do prześladowanych i udzieliłeś im męstwa do niesienia pomocy

aż do męczeństwa. Pomnażaj w nas gotową do poświęceń miłość

Boga i bliźnich, abyśmy odważnie dawali świadectwo naszej wierze.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.