Modlitwa błogosławionej Anieli Salawy do Ukrzyżowanego

przez | 9 września, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa błogosławionej Anieli Salawy do Ukrzyżowanego

Odkąd tylko pamiętam

Pochylałeś się ku mnie

Na krzyżu rozpięty,

Wpatrywałeś się we mnie

Wzrokiem przesmutnym

– Król u kolumny!

W skrwawionym płaszczu i sukni

– Ecce Homo!

Potem widziałam Cię Maleńkim,

Widziałam Utajonym,

Widziałam Cię w nimbie złoceń…

Lecz nigdzie, o mój Panie,

Nie wyglądałeś tak piękny

Jak na Golgocie,

Gdy byłeś jedną raną,

Wzgardzonym i odepchniętym, Prosiłam – Wyryj we mnie

Twe podobieństwo!

I rwałam się do Męki

…Duszę zakryła ciemność,

Cierpienie serce zaległo,

Ból nad mym ciałem się zemścił…

– Jesteśmy jedno

W Męce i szczęściu.