Modlitwa za wstawiennictwem świętego Melchiora

przez | 7 września, 2023

Modlitwa za wstawiennictwem świętego Melchiora

Święty Melchiorze Grodziecki, nasz Pan Jezus Chrystus dał Ci siłę do wiernej

miłości, w czasach, gdy moce zła zdawały się odnosić zwycięstwo, wzbudzając

nienawiść w sercach wyznawców podzielonego Kościoła.

Twoje dzieciństwo i młodość związały Cię z naszą ziemią. Powierzamy Ci naszą

Diecezję i naszą parafię: małżeństwa i rodziny, osoby stanu wolnego, dzieci i młodzież.

Wstawiaj się za nami, byśmy tak jak Ty potrafili

rozeznawać wolę Boga i odważnie ją wypełniać. Sługo Ewangelii wierny aż po męczeństwo, wyproś

łaskę świętości dla kapłanów. Uproś święte powołania kapłańskie, zakonne i misyjne

z naszej diecezji, by nie zabrakło serc gotowych z radością i ufnością poświęcić się służbie Bogu i Kościołowi.

Dobry Pasterzu, poszukiwałeś zagubionych i potrzebujących, towarzyszyłeś

żołnierzom dzieląc z nimi zagrożenia, jakie przynosi wojna. Wypraszaj naszym pasterzom

gorliwość apostolską i gotowość szukania

zagubionych owiec, gdziekolwiek się znajdują. Męczenniku jedności Kościoła, aż do

śmierci trwałeś wiernie przy słowie Bożym przechowywanym i głoszonym

we wspólnocie, która dochodzi do pełni

prawdy dzięki Duchowi Świętemu i strzeże depozytu wiary.

Wypraszaj nam posłuszeństwo wobec głoszonej ewangelii oraz gotowość

dawania świadectwa wierności Kościołowi. Przyjacielu Boskiego Oblubieńca, czuwaj

nad nami, byśmy żyli w jedności z Jezusem, jedynym

Panem i Zbawicielem, a kiedyś mogli cieszyć się Jego obecnością w

Niebie, gdzie On żyje i króluje na wieki wieków. Amen.