Modlitwa do Maryji o dobrą śmierć

przez | 15 stycznia, 2022
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do Maryji o dobrą śmierć

Maryjo Niepokalana, Tobie polecam siebie w godzinie mojej śmierci.
Chwila ta rozstrzygnie o mojej wieczności.
Niech z Twego Serca spłynie na mnie strumień

Twojej miłości; wyjednaj mi tęsknotę za Bogiem.
Uproś mi łaskę oczyszczenia przez wyznanie
grzechów, przyjęcia sakramentu chorych
jednoczącym ze zbawczą męką Zbawiciela, oraz zjednoczenia z Twym Synem w Komunii
świętej. Królowo Aniołów, razem z Aniołami wprowadź moją duszę do
wiekuistego domu Ojca w niebie.
Amen.