Litania za konających

przez | 14 stycznia, 2022
modlitwa

modlitwa

Litania za konających

Kyrie eleison. Chryste eleison. Kyrie eleison.
Święta Maryjo – módl się za tę duszę!
Wszyscy święci Aniołowie i Archaniołowie – módlcie się za tę duszę!
Święty Ablu –
Wszyscy Sprawiedliwi –

Święty Janie Chrzcicielu –
Święty Abrahamie –
Święty Józefie –
Wszyscy święci Patriarchowie i Prorocy –
Święty Piotrze –
Święty Pawle –
Święty Andrzeju –
Wszyscy święci Apostołowie i Ewangeliści –
Wszyscy święci Uczniowie Pańscy –
Wszyscy święci niewinni Młodziankowie –

Święty Szczepanie –
Święty Wawrzyńcze –
Wszyscy święci Męczennicy –
Święty Sylwestrze –
Święty Grzegorzu –
Święty Augustynie –

Wszyscy święci Biskupi i Wyznawcy
Święty Benedykcie –
Święty Franciszku –
Święty Kamilu –

Święty Janie Boży –
Wszyscy święci Zakonnicy i Pustelnicy –
Święta Anno –
Święta Mario Magdaleno –
Święta Łucjo –

Wszystkie święte Panny i Wdowy –
Wszyscy Święci i Święte Boże –
Bądź jej miłościw, odpuść jej, Panie!

Bądź jej miłościw, wybaw ją, Panie!
Od gniewu Twego – wybaw ją, Panie!
Od niebezpieczeństwa śmierci –
Od złej śmierci –
Od mąk piekielnych –

Od wszelkiego złego –
Od mocy szatańskiej –
Przez narodzenie Twoje –
Przez krzyż i mękę Twoją –

Przez śmierć i pogrzeb Twój –
Przez chwalebne zmartwychwstanie Twoje –
Przez wniebowstąpienie Twoje –
Przez Ducha Świętego Pocieszyciela –
W dzień sądu –

My, grzeszni, Ciebie prosimy, wysłuchaj nas, Panie!
Abyś jej grzechy odpuścić raczył, wysłuchaj nas, Panie!
Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison.
Ojcze nasz… Zdrowaś Maryjo… Któryś za nas cierpiał rany…

Amen.