Modlitwa do świętego Maksyma Wyznawcy

przez | 13 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Maksyma Wyznawcy

Boże, Ty nam dałeś w świętym Maksymie Wyznawcy, zakonniku

i męczenniku, wzór ewangelicznej łagodności, życzliwy,

głębokiej modlitwy. Spraw, abyśmy wśród zmiennych

kolei życia całym sercem umiłowali sprawy niebieskie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.