Modlitwa pogodzenie wrogów

przez | 13 sierpnia, 2022

Modlitwa pogodzenie wrogów

Boże, Stworzycielu świata, który każde stworzenie otaczasz

swoją ojcowską troską i kierujesz biegiem historii, by osiągnęła

swój cel – zbawienie. My widzimy Twoją Ojcowską miłość, gdy

łagodzisz zatwardziałość człowieka i otwierasz

rozdarty konfliktami i walką świat na pojednanie.

Odnów dla nas cuda Twojego miłosierdzia: ześlij swojego

Ducha, by działał w głębi naszych serc, aby wrogowie

dojrzeli do dialogu, przeciwnicy

uścisnęli sobie dłonie, a ludzie żyli w zgodzie.

Pomóż nam poświęcić się szczeremu dążeniu do prawdziwego

pokoju, który kładzie kres kłótniom; do miłości, która przezwycięża

nienawiść; do wybaczenia, które rozbraja wszelką zemstę.

Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.