Prośba do świętego Wawrzyńca

przez | 13 sierpnia, 2022

Prośba do świętego Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcze Męczenniku, proś za nas,

Módl się za nami,

U Jezusa Pana, wstawiaj się za nami.

Aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości,

A po śmierci nas przyjął do wiecznej radości.