Litania do świętego Maksymiliana Marii Kolbe

przez | 14 sierpnia, 2022

Litania do świętego Maksymiliana Marii Kolbe

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami

Niepokalana Pośredniczko łask,

Święty Maksymilianie,

Rozmiłowany w Bogu,

Kochający modlitwę,

Wytrwale strzegący cnoty czystości,

Heroicznie posłuszny przełożonym,

Realizujący ducha ubóstwa i prostoty,

Żyjący w umartwieniu i pokucie,

Wierny ideałowi ewangelicznej doskonałości,

Oddany na własność Niepokalanej,

Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,

Twórco Rycerstwa Niepokalanej,

Apostole Cudownego Medalika,

Głoszący Ewangelię przy pomocy radia i prasy,

Pałający pragnieniem zdobycia świata dla Niepokalanej,

Misjonarzu Japonii,

Pragnący męczeńskiej śmierci,

Miłujący nieprzyjaciół,

Mężny w znoszeniu zniewag i cierpienia,

Duszpasterzu współwięźniów,

Ofiaro heroicznej miłości bliźniego,

Starty na proch dla Niepokalanej,

Uwieńczony dwiema koronami,

Męczenniku Auschwitz,

Sławiony na całym świecie,

Chlubo polskiej ziemi,

Patronie trzeźwości,

Patronie rodziny,

Patronie naszych trudnych czasów,

Wielki orędowniku u Boga,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

W. Nikt nie ma większej miłości. (Alleluja).

O. Od tego, kto oddaje swoje życie za przyjaciół swoich. (Alleluja).

Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, Ty rozpaliłeś

św. Maksymiliana taką miłością do Niepokalanej, że stał się

Jej wielkim rycerzem i narzędziem do szerzenia

Twojego królestwa rozgrzej i nasze serca ofiarną miłością do

Maryi, abyśmy naśladując Jej przykład i wsparci Jej pomocą służyli Tobie w

bliźnich naszych i w ten sposób wypełnili

największe przykazanie. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Litania do świętego Maksymiliana Marii Kolbe

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święty Maksymilianie, módl się za nami

Wielki miłośniku Boga,

Nieustraszony rycerzu Niepokalanej,

Apostole Niepokalanej Pośredniczki łask,

Założycielu Rycerstwa Niepokalanej,

Apostole Cudownego Medalika,

Mężny szerzycielu królestwa Niepokalanej,

Wzorze życia zakonnego,

Pragnący śmierci męczeńskiej,

Gorliwy apostole Japonii,

Pełen poświęcenia dla chorych i nieszczęśliwych,

Zdobywco dusz dla Niepokalanej,

Ukazujący ludziom ideał życia,

Miłośniku modlitwy,

Wzorze niezachwianej ufności,

Pociągający ludzi dobrocią i radością,

Pragnący nawrócenia grzeszników,

Pragnący zjednoczenia w Kościele wszystkich wyznawców Chrystusa,

Pragnący nawrócenia pogan,

Kochający bliźnich dla Boga,

Miłośniku umartwienia i pokuty,

Przykładzie posłuszeństwa,

Miłośniku ubóstwa i prostoty,

Wzorze anielskiej czystości,

Obrońco dobrych obyczajów,

Głosicielu odrodzenia narodu polskiego,

Obrońco wiary świętej,

Apostole prasy katolickiej,

Apostole dobrego przykładu,

Wzorze znoszenia cierpień,

Przykładzie przebaczenia wrogom,

Umacniający współwięźniów na duchu,

Ofiarujący swe życie za rodzinę,

Śpieszący z kapłańską posługą skazańcom,

Męczenniku Oświęcimia,

Chlubo polskiej ziemi,

Wsławiony po całym świecie,

Wielki nasz orędowniku w niebie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas, Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami, Panie.

K. Módl się za nami święty Maksymilianie.

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się: Wszechmogący, miłosierny Boże, który serce św. Maksymiliana

rozpaliłeś miłością do Niepokalanej i uczyniłeś go wielkim

Jej rycerzem i narzędziem do szerzenia Twojego królestwa, rozpal i nasze

serca podobną miłością i ofiarnością, abyśmy w życiu swoim szukali

zawsze Twej chwały. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.