Modlitwa do świętego Poncjana

przez | 13 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Poncjana

Boże, Ty nam dałeś w świętym Poncjanie, papieżu i męczenniku, wzór

ewangelicznej łagodności, życzliwy, głębokiej modlitwy.

Spraw, abyśmy wśród zmiennych kolei życia całym

sercem umiłowali sprawy niebieskie.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.