Modlitwa do świętego Wawrzyńca

przez | 13 sierpnia, 2022

Modlitwa do świętego Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcze Męczenniku, proś za nas,

Módl się za nami,

U Jezusa Pana, wstawiaj się za nami.

Aby nam raczył odpuścić wszystkie nasze złości,

A po śmierci nas przyjął do wiecznej radości.

Modlitwa do świętego Wawrzyńca

Święty Wawrzyńcze, zaufany diakonie papieża św. Sykstusa II i męczenniku rzymski, módl się za nami.

Ty umiałeś stać się ziarnem wydającym obfity plon. Poszedłeś za Chrystusem, służąc

Kościołowi przy boku papieża. Po uwięzieniu i odejściu do Pana

św. Sykstusa II, zachowałeś bardzo trzeźwy osąd sytuacji i pieniądze

kościelne, których zarządzanie Tobie powierzono, wszystkie rozdałeś pomiędzy

ubogich. Była to dobra lokata i wspaniałe świadectwo, kiedy sądzony

wskazałeś tychże ubogich mówiąc: Oto są skarby Kościoła.

Wypraszaj nam współczesnym członkom tegoż Kościoła posiadanie

takiego konta zysków. Ty nie umiłowałeś tego życia i bogactw, ale wszystko widziałeś

w perspektywie życia wiecznego. Żyłeś wezwaniem Chrystusa, idąc za

Nim wiernie jak mąż sprawiedliwy, który obdarza ubogich.

Na koniec umiałeś z godnością oddać ducha Panu, któremu przez całe życie służyłeś.

Dziękujemy dobremu Bogu za światło Twojego przykładu. Jak silny musiał

być ogień miłości ku Chrystusowi w Tobie, skoro gasił żar ognia naturalnego.

Prosimy, wspieraj nas swoim wstawiennictwem w walce z mocami ciemności. Amen