Modlitwa pomoc spłata kredytu

przez | 12 sierpnia, 2022

Modlitwa pomoc spłata kredytu

Święty Kajetanie, który za życia nigdy obojętnie nie przechodziłeś obok człowieka

potrzebującego i zawsze z wielka gorliwością wspierałeś ubogich, chorych

oraz wszystkich, których dotknęła jakakolwiek nędza, proszę Cię i ja o

pomoc w moim utrapieniu. Racz wstawić się za mną u Boga i wyprosić mi łaskę znalezienia pracy.

Ty, który tak wiele razy widziałeś z bliska ludzką biedę i ze

wszystkich sił starałeś się pomagać ludziom nią dotkniętym, proś Pana Boga, aby zachował od biedy mnie i moją rodzinę.

Pomóż mi zwrócić moje kroki we właściwym kierunku i znaleźć odpowiednie

dla mnie zatrudnienie. Uproś mi łaskę spotkania na drodze moich poszukiwań

dobrych i wrażliwych ludzi, którzy mi pomogą i wesprą moje ludzkie wysiłki.

Proszę Cię także, abyś pomógł mi dostrzec głębszy sens tego doświadczenia, jakie obecnie

przeżywam, abym przez ten krzyż, który teraz niosę – krzyż niepokoju, niepewności i lęku

o przyszłość – stał(-a) się człowiekiem bardziej wrażliwym na potrzeby bliźnich i bardziej miłosiernym wobec ubogich i potrzebujących.

Obym umiał(-a) dzielić się tym, co posiadam, i zawsze właściwie

korzystał(-a) z dóbr materialnych, nie przeceniając nigdy ich wartości w swoim życiu.

Módl się za mną, abym doznał(-a) łaski, o którą tak usilnie proszę i abym razem

z Tobą mógł(mogła) z wdzięcznością wielbić miłosierdzie i dzielić się z

ludźmi swoją radością z otrzymanego daru ku chwale Boga. Amen.