Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej

przez | 4 kwietnia, 2022

Modlitwa do Matki Boskiej Ostrobramskiej

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w Ostrobramskim Obrazie.

Upa­damy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem.
Błagamy Cię pokornie – zapal serca nasze miłością i udziel nam łaski

wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.
Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą diecezję, jej duszpasterzy,

osoby konsekrowane i wszystkich wiernych. Uproś nam u Twego Syna tę łaskę,

aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla dobra całego Ko­ścioła,

abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie pracowali w winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.

Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wyciągasz ręce pełne wszelkich łask i darów.

Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć wszystkim, czego potrzebujemy.

Zachęceni tą dobrocią z ufnością zwracamy się do Ciebie.

Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam po­trzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednic­twem, abyśmy strzegli czystości i niewinności,

wiernie i wy­trwale pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz Serca Twojego Syna.

Niech to Serce nas broni, kieruje nami

i zaprowadzi nas do światłości wiecznej.

Amen.