Litania do świętej Zdzisławy z Moraw

przez | 4 kwietnia, 2022

Litania do świętej Zdzisławy z Moraw

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.
Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.
Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Maryjo, módl się za nami.
Święta Boża Rodzicielko,
Święta Panno nad pannami,
Święta Matko matek,

Święty Józefie,
Święta Zdzisławo, matko świętego życia,
Święta Zdzisławo, pełna Ducha Świętego,
Święta Zdzisławo, przykładzie dziecięcego posłuszeństwa i szlachetnej dojrzałości,
Święta Zdzisławo, wzorze młodych ludzi,

Święta Zdzisławo, wierna i miłująca małżonko,
Święta Zdzisławo, pełna poświęcenie i miłości matko,
Święta Zdzisławo, codzienne uświęcająca swoją rodzinę,
Święta Zdzisławo, szczodra wspomożycielko ubogich i potrzebujących,
Święta Zdzisławo, ofiarna opiekunko chorych,

Święta Zdzisławo, obrończyni uciskanych i poniżanych,
Święta Zdzisławo, troskliwa oswobodzicielko więźniów,
Święta Zdzisławo, pomocnico prześladowanych,
Święta Zdzisławo, łaskawie goszcząca cudzoziemców,
Święta Zdzisławo, gorliwa współpracowniczko kapłanów,
Święta Zdzisławo, budująca kościoły i przytułki dla chorych,

Święta Zdzisławo, pokorna w sądach, radosna we własnej dyscyplinie,
Święta Zdzisławo, przeniknięta miłością do Chrystusa i Jego Matki,
Święta Zdzisławo, z miłością rozmyślająca Mękę naszego Pana Jezusa Chrystusa,
Święta Zdzisławo, szerzycielko prawdziwego chrześcijańskiego pokoju,

Święta Zdzisławo, zawsze gotowa do samozaparcia i ofiary,
Święta Zdzisławo, wierna córko Kościoła,
Święta Zdzisławo, duchowa córko świętego Ojca Dominika,
. Święta Zdzisławo, chlubo rodzinnych Moraw,
Święta Zdzisławo, opiekunko północnych Czech,
Święta Zdzisławo, perło czeskiej szlachty,

Święta Zdzisławo, sławo i ozdobo Zakonu Kaznodziejskiego,
Święta Zdzisławo, sławo i Patronko Jabłonnego,
Święta Zdzisławo, niebieska Opiekunko narodu czeskiego,
Święta Zdzisławo, błogosławiona mieszkanko Jeruzalem niebieskiego,

Święta Zdzisławo, Opiekunko rodzin, której grób Bóg stale wyróżnia łaskami i cudami,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.
Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

K. Proś za nami, święta Zdzisławo.
W. I za naszymi rodzinami.

Módlmy się: Boże, Ty nauczyłeś świętą Zdzisławę potwierdzać miłość ku Tobie w codziennej opiece nad własną rodziną i cierpiącymi bliźnimi, dozwól, abyśmy idąc za jej przykładem, wykorzystywali czas na pełnienie Twojej woli. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.