Modlitwa do Matki Boskiej Saneckiej

przez | 23 września, 2022

Modlitwa do Matki Boskiej Saneckiej

Błogosławiony jesteś, Panie, Boże nieba i ziemi. Ty w swoim miłosierdziu i sprawiedliwości

poniżasz pysznych, a wywyższasz pokornych; najwspanialszy przykład tego wywyższenia

dałeś nam w Słowie Wcielonym i Jego dziewiczej Matce.

Twój Syn, który dobrowolnie uniżył samego siebie aż do śmierci krzyżowej, jaśnieje

wieczną chwałą i siedzi po Twojej prawicy jako Król nad królami i Pan nad panami.

Także i Dziewica, która sama się nazwała Twoją służebnicą, została wybrana na Rodzicielkę

Odkupiciela i na prawdziwą Matkę wszystkich ludzi. Teraz wywyższona ponad chóry

anielskie, króluje w chwale z Synem i wstawia się za wszystkimi ludźmi jako

Pośredniczka łask i Królowa miłosierdzia. Boże, wejrzyj łaskawie na tych, którzy wieńcząc

koroną wizerunek Chrystusa i Jego Matki wyznają, że Twój Syn jest Królem

wszechświata i wzywają opieki Najświętszej Dziewicy jako Królowej.

Niech idą śladami Jezusa i Maryi, niech służą Tobie i wypełniając przykazanie

miłości, niech sobie wzajemnie spieszą z pomocą. Niech się wyrzekają samych

siebie i nie szczędząc swoich sił, starają się o zbawienie braci.

Niech przez pokorne życie na ziemi zasłużą na wywyższenie w niebie, gdzie Ty

wieńczysz koroną chwały tych, którzy Tobie wiernie służą.

Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.