Modlitwa do Matki Boskiej Rzeszowskiej

przez | 23 września, 2022

Modlitwa do Matki Boskiej Rzeszowskiej

O Cudowna w Rzeszowskim kościele Maryjo, któraś na tym miejscu świętym

tyle chorych uleczyła, tylu ślepym wzrok przywróciła, tylu

smutnych pocieszyła, tylu grzesznikom łaskę nawrócenia

wyjednała u Boga i Syna Twojego! Spoglądnij i na mnie okiem miłosierdzia

i słodkości. Ilekroć modlić się będę przed Twoim obrazem, bym

zawsze u stóp Twoich znalazł światłość w ciemnościach, pomoc w

pokusach, ulgę w cierpieniach, wybaczenie w grzechach, nadzieję przy śmierci.

O, jakże mi słodko i dobrze i miło, gdy z tego padołu, tu, na

tym miejscu moje serce zbolałe i oko załzawione do Ciebie wznosić mogę.

Wysłuchać mię chciej, Ty, Matko miłosierdzia i módl się za mną!

Miłosierne oczy Twoje obróć na mnie, o łaskawa, o litościwa,

o słodka Panno Maryjo! Amen.