Modlitwa o uzdrowienie do Ojca Pio

przez | 23 września, 2022

Modlitwa o uzdrowienie do Ojca Pio

Ojcze Niebieski, dziękuję Ci za to, że mnie kochasz. Dziękuję Ci za zesłanie Twojego Syna,

Pana naszego Jezusa Chrystusa na świat, aby mnie zbawił i uwolnił.

Ufam w Twą moc i łaskę, która wspiera i leczy mnie.

Kochający Ojcze, dotknij mnie teraz swoimi uzdrawiającymi dłońmi, bo wierzę, że jest

Twoją wolą abym był zdrowy na ciele, umyśle, duszy i duchu.

Okryj mnie najszlachetniejszą krwią Twojego Syna, naszego Pana Jezusa Chrystusa

od czubka mej głowy do podeszwy mych stóp. Wyrzuć to, czego nie powinno

być we mnie. Wylecz niezdrowe i nieprawidłowe komórki.

Otwórz zablokowane tętnice i żyły oraz odbuduj i dopełnij wszelkie uszkodzenia.

Usuń wszystkie stany zapalne i przemyj infekcje mocą najdroższej krwi Jezusa.

Niech ogień Twej uzdrawiającej miłości przejdzie przez całe moje ciało w celu

uzdrowienia tak, aby funkcjonowało ono w sposób w jaki Ty je stworzyłeś.

Dotknij też mego umysłu i moich emocji, nawet najgłębszych zakamarków mojego serca.

Napełnij mnie swoją obecnością, miłością, radością oraz pokojem i przyciągaj

jeszcze bliżej do siebie w każdym momencie mojego życia.

Ojcze, napełnij mnie Swoim Duchem Świętym i upoważnij do czynienia wszystkiego

co się da, aby moje życie przynosiło chwałę i cześć Twemu świętemu imieniu.

Proszę Cię o to w imię Pana Jezusa Chrystusa. Amen.