Modlitwa do błogosławionego Józefa Stanka

przez | 23 września, 2022

Modlitwa do błogosławionego Józefa Stanka

Panie Jezu! Ty pragniesz, abyśmy podążając do

niebieskiej Ojczyzny, kochali swoją

Ojczyznę ziemską, służąc jej i dla niej pracując.

Pozwól, aby nam na tej drodze w szczególny

sposób przyświecał przykład błogosławionego

Józefa Stanka, który wzorując się na świętym Wincentym

Pallottim, bez reszty ukochał Ciebie i oddał się swoim bliźnim.

W czasie szczególnie trudnym dla naszego narodu, w całym poświęceniem

niósł powstańcom i ludności

cywilnej posługę duchową i ratował ich życie. Spraw, aby

błogosławiony Józef był dla nas

wzorem na co dzień, jak służyć Bogu i Ojczyźnie, i racz

udzielić nam łask, o które za jego

przyczyną z ufnością Ciebie prosimy. Amen.