Litania do błogosławionego Jana Beyzyma

przez | 10 kwietnia, 2022

Litania do błogosławionego Jana Beyzyma

Kyrie, elejson! Chryste, elejson! Kyrie, elejson!
Chryste, usłysz nas! Chryste, wysłuchaj nas!

Ojcze z nieba, Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata, Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Jezu, Synu Boga żywego,
Jezu, Jedyny Zbawicielu świata,
Jezu, Drogo, Prawdo i Życie nasze,
Jezu, miłujący nas aż do końca,

Jezu, uświęcająca mocy dusz ludzkich,
Święta Maryjo, Matko Boża… módl się za nami.
Święta Maryjo, wspomożycielko Ludu Bożego,

Święta Maryjo, pośredniczko łask wszelkich,
Święty Ignacy Loyolo, założycielu zakonu Towarzystwa Jezusowego,
Błogosławiony Janie, zacny obywatelu Wołynia,

Błogosławiony Janie, duchowy synu św. Ignacego,
Błogosławiony Janie, pałający duchem misyjnym,

Błogosławiony Janie, wielki czcicielu Bogurodzicy,
Błogosławiony Janie, zawierzający swe życie i dzieło Matce Zbawiciela,
Błogosławiony Janie, mężu żarliwej modlitwy,

Błogosławiony Janie, miłośniku woli Bożej,
Błogosławiony Janie, wypełniający trudne posłuszeństwo przełożonym,
Błogosławiony Janie, pokornie miłujący Jezusa,
Błogosławiony Janie, miłośniku krzyża Jezusowego,

Błogosławiony Janie, pragnący większej chwały Bożej,
Błogosławiony Janie, pomagający ludziom w powrocie do Boga,
Błogosławiony Janie, pragnący dobra ludzi i zbawienia ich dusz,
Błogosławiony Janie, wzorze pokory i prostoty,
Błogosławiony Janie, apostole Madagaskaru,

Błogosławiony Janie, opiekunie Malgaszów,
Błogosławiony Janie, ofiarny posługaczu trędowatych,
Błogosławiony Janie, budowniczy schroniska i szpitala w Maranie,

Błogosławiony Janie, pielęgniarzu chorych,
Błogosławiony Janie, pragnący trądu, aby upodobnić się do swoich podopiecznych,
Błogosławiony Janie, poświęcający życie swoje dla cierpiących, chorych przyjaciół,

Błogosławiony Janie, duchowy apostole więźniów z Sachalina,
Błogosławiony Janie, kochający drogich zmarłych,
Błogosławiony Janie, tęskniący za Ojczyzną,
Błogosławiony Janie, pragnący nieba,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módl się za nami , błogosławiony Janie Beyzymie.
Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty dla zbawienia cierpiących na Madagaskarze trędowatych obdarzyłeś

błogosławionego Jana Beyzyma, kapłana, apostolską

mocą i heroiczną cnotą miłosiernej miłości, spraw, abyśmy pobudzeni jego przykładem wzrastali w miłości

do braci będących w potrzebie i spieszyli im z pomocą. Przez Chrystusa, Pana naszego.

Amen.