Litania do świętego Jana Kapistrana

przez | 10 kwietnia, 2022

Litania do świętego Jana Kapistrana

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.
Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami.
Synu Odkupicielu świata Boże, –
Duchu Święty Boże, –

Święta Trójco jedyny Boże, –
Święta Maryjo, bez grzechu poczęta, módl się za nami.
Święty Franciszku z Asyżu, –
Święty Janie Kapistranie, –

Święty Janie, wyznawco Chrystusowy, –
Święty Janie, chwało Italii, –
Święty Janie, naśladowco Biedaczyny z Asyżu, –
Święty Janie, duchowy synu Św. Bernardyna, –
Święty Janie, reformatorze dyscypliny zakonnej, –

Święty Janie, współzałożycielu zakonu obserwanckiego, –
Święty Janie, twórco pierwszej polskiej prowincji bernardyńskiej, –
Święty Janie, wędrowny misjonarzu, –
Święty Janie, Apostole Europy, –

Święty Janie, wzorze dobroci, –
Święty Janie, wzorze prostoty, –
Święty Janie, wzorze miłości bliźniego, –

Święty Janie, kaznodziejo charyzmatyczny, –
Święty Janie, kaznodziejo wytrwały, –
Święty Janie, kaznodziejo pokorny, –
Święty Janie, głoszący Dobrą Nowinę, –

Święty Janie, zapalający serca miłością seraficką, –
Święty Janie, orędowniku zachowania czystości wiary, –
Święty Janie, czcicielu Najświętszego Imienia Jezus, –
Święty Janie, twórco dzieł teologicznych, –

Święty Janie, uczestniku bitwy pod Belgradem, –
Święty Janie, cudotwórco przemożny, –
Święty Janie, orędowniku nasz u Boga, –
Święty Janie, wspomożycielu Twoich czcicieli, –

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie !

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie !

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami !

K. Módl się za nami Święty Janie Kapistranie.
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych.

Módlmy się: Boże, Ty obdarzyłeś Świętego Jana umiłowanie Świętej Ewangelii i posłałeś, aby po całej Europie głosił ludziom Twoje Słowo, racz udzielić nam za jego wstawiennictwem potrzebnych

łask i ożyw w naszych sercach zapał do głoszenia prawdy o Tobie, abyśmy z pomocą naszego Patrona i Wspomożyciela mogli odważnie świadczyć o naszym Bogu. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.