Litania do błogosławionego księdza Jana Balickiego

przez | 10 kwietnia, 2022

Litania do błogosławionego księdza Jana Balickiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata Boże

Duchu Święty Boże

Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami

Święty Józefie

Święty Józefie Sebastianie

Święty Janie z Dukli

Wszyscy Święci i Święte Boże

Błogosławiony Janie Wojciechu

Sługo miłosiernego Ojca

Sługo uniżonego Pana

Sługo uległy Duchowi Świętemu

Sługo cichy i pokorny

Mistrzu żywej wiary

Mistrzu mocnej nadziei

Mistrzu ofiarnej miłości

Mistrzu wytrwałej modlitwy

Kapłanie roztropny

Kapłanie sprawiedliwy

Kapłanie wstrzemięźliwy

Kapłanie mężny

Kapłanie posłuszny

Ojcze zagubionych

Ojcze wzgardzonych

Orędowniku grzeszników

Przewodniku szukających drogi

Apostole królestwa pokoju

Głosicielu miłosierdzia

Gorliwy wychowawco

Cierpliwy spowiedniku

Wierny synu Kościoła

Czcicielu Bogarodzicy

Wzorze pokory

Pasterzu według Serca Bożego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami błogosławiony Janie Wojciechu

W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez

Ciebie nikt nie jest dobry, spraw za wstawiennictwem

błogosławionego Jana Wojciecha, abyśmy

prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać

Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.