Litania do błogosławionego księdza Jana Balickiego

przez | 10 kwietnia, 2022

Litania do błogosławionego księdza Jana Balickiego

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison
Chryste usłysz nas – Chryste wysłuchaj nas
Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata Boże
Duchu Święty Boże
Święta Trójco, Jedyny Boże

Święta Maryjo, Matko Boża – módl się za nami
Święty Józefie
Święty Józefie Sebastianie
Święty Janie z Dukli
Wszyscy Święci i Święte Boże
Błogosławiony Janie Wojciechu

Sługo miłosiernego Ojca
Sługo uniżonego Pana
Sługo uległy Duchowi Świętemu
Sługo cichy i pokorny
Mistrzu żywej wiary
Mistrzu mocnej nadziei
Mistrzu ofiarnej miłości
Mistrzu wytrwałej modlitwy
Kapłanie roztropny

Kapłanie sprawiedliwy
Kapłanie wstrzemięźliwy

Kapłanie mężny
Kapłanie posłuszny
Ojcze zagubionych
Ojcze wzgardzonych

Orędowniku grzeszników
Przewodniku szukających drogi
Apostole królestwa pokoju
Głosicielu miłosierdzia

Gorliwy wychowawco
Cierpliwy spowiedniku
Wierny synu Kościoła
Czcicielu Bogarodzicy
Wzorze pokory
Pasterzu według Serca Bożego

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – przepuść nam Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – wysłuchaj nas Panie

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata – zmiłuj się nad nami

K. Módl się za nami błogosławiony Janie Wojciechu
W. Abyśmy się stali godnymi obietnic Chrystusowych

Módlmy się. Boże, tylko Ty jesteś święty i bez Ciebie nikt nie jest dobry, spraw za wstawiennictwem

błogosławionego Jana Wojciecha, abyśmy prowadzili życie prawdziwie chrześcijańskie i mogli oglądać

Twoją chwałę w niebie. Przez Chrystusa Pana naszego.

Amen.