Litania o przemianę życia

przez | 10 kwietnia, 2022

Litania o przemianę życia

Kyrie elejson– Chryste, elejson, Kyrie, elejson.
Chryste usłysz nas– Chryste wysłuchaj nas.
Ojcze z nieba, Boże,– zmiłuj się nad nami.
Synu, Odkupicielu świata Boże,
Duchu Święty, Boże,
Święta Trójco, Jedyny Boże,

Chryste, który przez Zmartwychwstanie pokonałeś śmierć– zmiłuj się nad nami.
Chryste, który przez Zmartwychwstanie pokonałeś grzech,

Chryste, który przez Zmartwychwstanie pokonałeś szatana,
Chryste, który przez Zmartwychwstanie dałeś nam nadzieję życia wiecznego,
Chryste, który przez Zmartwychwstanie obdarzasz nas mocą nowego życia,

Chryste, który przez Zmartwychwstanie dajesz nową siłę naszej miłości,
Chryste, który przez Zmartwychwstanie udzielasz wiary w przemianę życia,
Chryste, który przez Zmartwychwstanie odnawiasz wszystkie rzeczy i każdego z nas,

Nasze serca obciążone lękiem i niepokojem– odnów, Jezu.
Miłość pełną egoizmu i obojętności,
Wiarę ospałą i leniwą,
Nadzieję prawie wygasłą,

Radość, która jest płytką wesołkowatością,
Wierność, z której pozostało tylko suche „muszę”,
Zapał czynienia dobrze każdemu,
Myśli zaprzątnięte tylko sobą,
Poczucie humoru, aby promieniowało na wszystkich,

Wolę, aby zwalczała pokusy dobrymi wyborami,
Czystość myśli, słów, gestów i czynów,
Zdolność współczucia, abyśmy umieli rozumieć innych,
Pokorę, aby dobrze oceniać,
Gotowość przebaczenia w każdej sytuacji,
Zdolność mówienia i słuchania prawdy,

Oczy, aby widziały dobro– odnów Jezu.
Ręce, aby dobro czyniły,
Słowa, aby zawsze były mostem,
Łzy, aby były szczere,

Śmiech, aby rozweselał,
Usta, aby były święte prawdą,
Nogi, aby były gotowe nieść dobro,
Uszy, aby były otwarte na każde wołanie o pomoc,

Każdy poranek, dzień, wieczór i noc– odnów Jezu.
Każdą chwilę modlitwy,

Każde spotkanie we wspólnocie,
Każdą chwilę nauki i pracy,
Każdą chwilę odpoczynku,

Wszystkich przyjaciół i bliskich– odnów Jezu.
Wszystkich wrogów i nieprzyjaciół,
Wszystkich braci i siostry z mojej wspólnoty,

Wszystkich zrozpaczonych i niespokojnych,
Wszystkich zniechęconych i zagubionych
Wszystkich chorych na ciele i duszy,
Wszystkich ludzi na świecie,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– zmiłuj się nad nami.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata– obdarz nas pokojem.

Módlmy się: Panie Jezu Chryste, który patrzyłeś z miłością na młodego człowieka w Ewangelii, daj nam zawsze przeżywać Twoją miłość do nas i ucz obdarzania nią każdego, kogo spotkamy na naszej drodze życia. Który żyjesz i królujesz na wieki wieków.

Amen.