Modlitwa do świętego Maurycego

przez | 22 września, 2022

Modlitwa do świętego Maurycego

Spraw miłościwie wszechmogący Boże, aby nas uroczystość świętych

Męczenników Maurycego i towarzyszy jego święcie rozweseliła, żebyśmy

dostąpili skutecznego pośrednictwa u Ciebie tych, których pamiątkę

przejścia do chwały Niebieskiej obchodzimy. Przez Pana naszego

Jezusa Chrystusa, który króluje w Niebie i na ziemi. Amen