Modlitwa do świętego Mateusza Apostoła

przez | 21 września, 2022

Modlitwa do świętego Mateusza Apostoła

Panie Boże, który w świętym Mateuszu dałeś nam radość poznania wielkich

dzieł Twojej miłości do nas, spraw, abyśmy za jego wstawiennictwem

dostąpili radości kontemplacji chwały nieba.

Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego Mateusza Apostoła

Boże, Ty w niewysłowionym miłosierdziu wybrałeś celnika Mateusza

na apostoła, spraw za jego wstawiennictwem, abyśmy jak on szli za

Chrystusem i wiernie przy Nim trwali. Przez naszego Pana Jezusa

Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.