Modlitwa do świętego Pawła Hasanga

przez | 20 września, 2022

Modlitwa do świętego Pawła Hasanga

Boże, Stwórco i Zbawicielu wszystkich narodów, Ty wezwałeś do

wiary naród koreański i umocniłeś go przez chwalebne męczeństwo

świętych Andrzeja, Pawła i Towarzyszy, spraw, abyśmy za ich

przykładem i wstawiennictwem aż do śmierci trwali w Twojej nauce.

Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, który z Tobą

żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg,

przez wszystkie wieki wieków. Amen.