Litania na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

przez | 20 września, 2022
modlitwa

modlitwa

Litania na Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Kyrie elejson, Chryste elejson, Kyrie elejson.

Chryste usłysz nas, Chryste wysłuchaj nas.

Ojcze z nieba Boże – zmiłuj się nad nami.

Synu Odkupicielu świata Boże – zmiłuj się nad nami.

Duchu Święty Boże – zmiłuj się nad nami.

Święta Trójco, Jedyny Boże – zmiłuj się nad nami.

Córko z pokolenia Dawidowego, módl się za nami.

Chwało i Ozdobo Twoich Rodziców,

Różo pomiędzy cierniem,

Niepokalana Gołębico,

W dniu dzisiejszym narodzona,

Różdżko Aarona,

Nowa Gwiazdo Jakubowa,

Tronie Salomona,

Wschodząca Jutrzenko,

Od wszelkiego grzechu, wybaw nas wstawieniem się Twoim.

Od wszelkich zasadzek szatana,

Od fałszywych nauczycieli,

Od potępienia wiecznego,

Przez Twoje narodzenie,

Przez światło Twojego rozumu,

Przez doskonałość udzielonych Ci łask Boskich,

Przez gorącą miłość Twego serca,

Przez radość, którą przyniosłaś całemu światu,

My, grzeszni, prosimy Cię, wysłuchaj nas.

Abyś nam z pełności łask Twoich udzielić raczyła,

Abyś w godzinie śmierci na pomoc przybyć nam raczyła,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Módlmy się: Wszechmogący Boże, macierzyństwo

Najświętszej Dziewicy stało się początkiem naszego

zbawienia, udziel swoim sługom łaski, aby święto Jej

Na rodzenia utwierdziło nas w pokoju. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.