Modlitwa do Matki Bożej Loretańskiej

przez | 15 grudnia, 2022

Modlitwa do Matki Bożej Loretańskiej

Maryjo, Dziewico Niepokalana, przyjmij od nas hołd czci i miłości.

Matko, która w swym łonie nosiłaś Zbawiciela świata, z ufnością oddajemy

Tobie siebie samych i nasze rodziny.

Wstaw się u Boga za wszystkie rodziny chrześcijańskie, aby z Domku

loretańskiego czerpały natchnienie do dobrego życia.

Niech dzieci od Jezusa uczą się posłuszeństwa i pracowitości.

Niech wszystkie kobiety od Ciebie biorą wzór pokornej służby i ofiary, a od

św. Józefa niech każdy mężczyzna uczy się wiary w Boga, wierności

swojej rodzinie i uczciwości w życiu społecznym.

Uproś, Maryjo, byśmy żyjąc w łasce Bożej i kierując się zawsze

przykazaniami miłości Boga i bliźniego, mogli znaleźć się wraz

z Tobą w domu naszego Ojca w niebie. Amen.