Modlitwa do świętego Ambrożego

przez | 15 grudnia, 2022

Modlitwa do świętego Ambrożego

O dobry Jezu, oto ja grzesznik, nie polegający na swoich zasługach, lecz ufając jedynie

Twemu miłosierdziu i dobroci, z drżeniem i bojaźnią przystępuję do stołu Twojej Uczty Najświętszej.

Albowiem moje serce i ciało, Tobie poświęcone, skalałem licznymi grzechami; nie strzegłem pilnie moich myśli i języka.

Dlatego, Dobroci nieskończona i pełen potęgi Majestacie, z lękiem, ale i z ufnością

uciekam się w moim ucisku do Ciebie, który jesteś źródłem litości, śpieszę do Ciebie, aby

doznać uzdrowienia, i szukam Twojej opieki; a nie mogąc ostać się wobec sprawiedliwości

Sędziego, wzdycham do miłosierdzia Zbawiciela.

Tobie, Panie, odkrywam moje rany, przed Tobą mój wstyd wyznaję.

Na widok licznych i wielkich moich grzechów ogarnia mnie trwoga, ale ufam Twojemu miłosierdziu, które nie ma granic.

Wejrzyj więc na mnie z litością, Panie Jezu Chryste, Królu wieczności, który

jesteś Bogiem i Człowiekiem, ukrzyżowanym dla człowieka.

Wysłuchaj mnie, bo w Tobie pokładam nadzieję; zmiłuj się nade mną, pełnym win i nędzy,

bo zdrój Twojej litości nigdy nie wysycha.

Bądź pozdrowiona, Ofiaro zbawienia, zawieszona na drzewie krzyża dla mnie i wszystkich ludzi.

Bądź pozdrowiona, o Krwi najcenniejsza, która spływasz z ran mojego ukrzyżowanego

Zbawiciela, Jezusa Chrystusa, i obmywasz grzechy całego świata.

Wspomnij, o Panie, na swoje stworzenie, które Krwią swoją odkupiłeś.

Żałuję, żem zgrzeszył, i pragnę naprawić zło popełnione.

Ojcze litościwy, oddal więc ode mnie wszystkie moje nieprawości i grzechy, abym cały

oczyszczony mógł godnie spożywać Święte Świętych.

Spraw swoją łaską, by ta Ofiara Twojego Ciała i Krwi, którą ja niegodny

zamierzam przyjąć, wyjednała mi odpuszczenie grzechów.

Niech ona mnie oczyści całkowicie z moich win i niechaj rozproszy wszystkie złe myśli; niech odrodzi we

mnie dobre uczucia; niech mi pomoże spełniać uczynki miłe Tobie i niech się stanie dla mojej

duszy bezpieczną obroną przeciw wrogim zasadzkom.