Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

przez | 16 listopada, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do Matki Bożej Ostrobramskiej

Pozdrawiamy Cię, najchwalebniejsza Królowo i Matko Miłosierdzia, słynąca cudami w

Ostrobramskim Obrazie. Upadamy na kolana przed Twym świętym Wizerunkiem.

Błagamy Cię pokornie – zapal serca nasze miłością i udziel nam

łaski wytrwania w służbie Twojej i Syna Twojego, Jezusa Chrystusa.

Zawierzamy Ci, o Matko Miłosierdzia i Matko Kościoła całą naszą

diecezję, jej duszpasterzy, osoby konsekrowane i wszystkich wiernych.

Uproś nam u Twego Syna tę łaskę, aby umacniała się wśród nas jedność i wiara dla

dobra całego Kościoła, abyśmy wszyscy zjednoczeni więzami miłości ofiarnie

pracowali w winnicy Kościoła Świętego i budowali Królestwo Boże w sercach ludzkich.

Otwierasz przed nami Najmiłosierniejsza Matko szeroko swe ramiona i wyciągasz

ręce pełne wszelkich łask i darów. Twoje serce matczyne pragnie nas obdarzyć

wszystkim, czego potrzebujemy. Zachęceni tą dobrocią z

ufnością zwracamy się do Ciebie. Uproś nam, Matko, wszystko to, co jest nam

potrzebne, a przede wszystkim spraw swym możnym pośrednictwem, abyśmy

strzegli czystości i niewinności, wiernie i wytrwale

pielęgnowali dziecięcą miłość ku Tobie, a w sercu nosili obraz

Serca Twojego Syna. Niech to Serce nas broni, kieruje

nami i zaprowadzi nas do światłości wiecznej. Amen.