Modlitwa świętej Gertrudy za dusze zmarłych

przez | 17 listopada, 2023

Modlitwa świętej Gertrudy za dusze zmarłych

Boże miłosierny, z Tronu chwały Twojej wejrzyj na biedne dusze w czyśćcu

cierpiące, wejrzyj na ich męczarnie, na łzy, które.przed Tobą wylewają, usłysz

ich błagania i jęki, zmiłuj się, odpuść grzechy ich. Za wszystkie

przestępstwa, których się dopuściły, za niedbalstwa w służbie Twojej świętej

popełnione ofiaruję Ci najswiętsze życie, wszystkie

zasługi Jezusa Chrystusa, wszystkie pokuty, posty, czuwania, modlitwy, prace,

boleści, Krew i Rany, mękę i śmierć niewinną, którą w najgorętszej

miłości cierpiał za nas Najmilszy Syn Twój; proszę, abyś

tym ubłagany, raczył przyjąć te ukochane dusze do rajskiej

szczęśliwości, aby Cię wielbiły na wieki. Amen.