Modlitwa do świętej Róży Filipiny Duchesne

przez | 18 listopada, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętej Róży Filipiny Duchesne

Pełna odwagi wobec cierpienia i niezrozumienia,

uproś nam siłę moralną.

Pokorna, gorąca i bezinteresowna w przyjaźni,

naucz nas kochać ludzi Sercem Pana Jezusa.

Niestrudzona w walce o Królestwo Chrystusowe,

udziel nam swego zapału.

Żywy przykładzie modlitwy,

pomóż nam żyć naszą duchowością

wcielenia i tajemnicy paschalnej. Kierująca miłość misjonarską ku najuboższym,

uproś nam gorliwość w pracy dla Królestwa Bożego.

Cierpliwa w oczekiwaniu na godzinę wezwania Pana,

naucz nas nadziei.

Wytrwała w swym oddaniu dla ludów pogańskich,

Otwórz nasze serca dla braci tubylców.

Niedościgła adoratorko Jezusa w Eucharystii,

udziel nam twego pragnienia całkowitego oddania.

Nasza przodowniczko w Trzecim Świecie,

uproś nam łaskę prawdziwego opowiedzenia się po stronie ubogich.

Wzorze ubóstwa i całkowitego ogołocenia

naucz nas zapomnienia o sobie.

Módl się za nami św. Filipino, do Najświętszego Serca Pana Jezusa,

któremu poświęciłaś zupełnie swoje życie. Amen.

Maria Cecylia Amarante, RSCJ