Modlitwa na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

przez | 21 listopada, 2023

Modlitwa na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Boże, któryś Najświętszą Maryję Pannę, żywy przybytek Ducha św., w

dniu dzisiejszym w świątyni jerozolimskiej na służbę swoją ofiarowaną

mieć chciałeś, spraw, pokornie Cię prosimy, abyśmy

za Jej wstawieniem godni się stali być Ci ofiarowanymi w świątyni

wiecznej chwały Twojej. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa. Amen.

Modlitwa na Ofiarowanie Najświętszej Maryi Panny

Obchodzimy dziś chwalebną pamiątkę Najświętszej Maryi Panny.

Sprawa, Panie, abyśmy za jej wstawiennictwem mogli otrzymać Twoje hojne łaski. Amen.