Modlitwa do błogosławionego Salwatora Lilli

przez | 22 listopada, 2023
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do błogosławionego Salwatora Lilli

Wszechmogący Panie Boże, pokornie błagamy o miłosierdzie

Twojego Majestatu, abyś tak jak w sercach narodów wlał wiedzę o Twoim

Jednorodzonym Synu przez nauczanie błogosławionego

męczennika Salwatora Lilli i Towarzyszy, tak też za ich wstawiennictwem

abyśmy byli wytrwali w wierze. Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna

Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności

Ducha Świętego, Bóg jedyny przez wszystkie wieki wieków. Amen.