Modlitwa do Matki Bożej Wspomożycielki

modlitwa

modlitwa

Modlitwa do Matki Bożej Wspomożycielki

O Maryjo, niebieska Wspomożycielko !

Z bezgraniczną ufnością zwracam się do Ciebie w ciężkim utrapieniu, jakim Bóg w Opatrzności swojej nawiedzić mnie raczył.

Z Królewską hojnością rozlewasz bez miary potoki łask na

wierne sługi swoje, w Tobie więc pokładam całą moją nadzieję, a rzucając się

pokornie do stóp Twoich, polecam Ci z całą gorącością ducha moją prośbę (wymień ją).

Czuję o Najświętsza Panienko, że nie zasłużyłam(-em) na Twoje zmiłowanie z powodu grzechów moich!

Ty jednak, o litościwa Matko Maryjo, nie pamiętaj o nich, usłysz wołanie

zbolałego serca i daj upragnioną łaskę, a Ja ze swej strony postanawiam

służyć odtąd wiernie Tobie i Twojemu Boskiemu Synowi dopóki mi życia stanie. Amen.