Modlitwa do błogosławionej Antoniny Mesina

modlitwa

modlitwa

Modlitwa do błogosławionej Antoniny Mesina

Boże Ojcze Wszechmogący, uwielbiamy Cię za wspaniały przykład

niewinności, pozostawiony nam przez błogosławioną Antonię Mesina, która po

spotkaniu z Tobą w sakramencie Eucharystii, złożyła

dla Ciebie ofiarę ze swojego czystego życia. Niech umiłowanie wartości

ewangelicznych nade wszystko będzie dla nas wzorem poświęcenia się

Tobie bez reszty, nawet w obliczu zagrożenia i niebezpieczeństw.