Modlitwa do świętego Franciszka de Hieronimo

modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Franciszka de Hieronimo

Wszechmocny, wieczny Boże, który kazałeś nam dzisiaj

radować się uświęceniem św. Franciszka, spraw, abyśmy

pracą utwierdzali i pogłębiali tę wiarę, którą on

niezmordowanie i gorliwie głosił. Amen.