Modlitwa do świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta

przez | 29 kwietnia, 2024
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta

Boże, wiekuista Mądrości, Ty świętego Ludwika Marię, prezbitera, uczyniłeś

gorliwym świadkiem i nauczycielem zupełnego oddania się Chrystusowi, Twojemu Synowi, przez ręce

Jego Najświętszej Matki; pozwól, abyśmy idąc tą duchową drogą, na świecie szerzyli

Twoje królestwo. Przez naszego Pana Jezusa Chrystusa, Twojego Syna, † który

z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego, Bóg, przez wszystkie wieki wieków. Amen.