Litania do świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta

przez | 29 kwietnia, 2024

Litania do świętego Ludwika Marii Grignion de Montforta

Kyrie eleison, Chryste eleison, Kyrie eleison

Chryste, usłysz nas

Chryste, wysłuchaj nas

Ojcze z nieba Boże, zmiłuj się nad nami

Synu, Odkupicielu świata, Boże

Duchu Święty, Boże

Święta Trójco, jedyny Boże

Święta Maryjo, módl się za nami.

Święty Ludwiku Mario de Monfort,

Wierny Uczniu Jezusa Chrystusa, Mądrości Wcielonej,

Serce posłuszne Duchowi Świętemu,

Głosicielu Krzyża i Różańca,

Niewolniku Miłości Jezusa w Maryi,

Mistrzu prawdziwego oddania się Matce Bożej,

Człowieku modlitwy i umartwienia,

Człowieku ciszy i oddalenia od świata,

Przykładzie posłuszeństwa i miłości,

Wielce oddany Synu Kościoła,

Wzorze kapłana i misjonarza,

Założycielu zgromadzeń zakonnych,

Propagatorze służby Kościołowi wśród świeckich,

Przyjacielu chorych i ubogich,

Chrześcijański Wychowawco młodzieży,

Wyjednaj nam ducha Wiary,Święty Ludwiku Mario de Monfort.

Wyjednaj nam ducha modlitwy,

Wyjednaj nam zrozumienie Krzyża,

Wyjednaj nam Twoje prawdziwe oddanie się Maryi,

Wyjednaj nam Twoje umiłowanie Kościoła,

Wyjednaj nam Twoje męstwo w próbach,

Wyjednaj nam Twojego misyjnego ducha,

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, przepuść nam, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, wysłuchaj nas, Panie.

Baranku Boży, który gładzisz grzechy świata, zmiłuj się nad nami.

Święty Ludwiku Mario de Monfort, wstawiaj się za nami.

Módlmy się: Panie, który rozpaliłeś w sercu świętego Ludwika

Marii de Monfort żarliwe pragnienie głoszenia ludziom Ewangelii Twojego

Syna, pozwól abyśmy za jego przyczyną, pod przewodnictwem

Maryi, byli posłuszni Twojemu Duchowi i stali się niestrudzonymi

apostołami Twojego Królestwa, wrażliwymi na głosy ubogich, w służbie

bliźniemu. Przez Chrystusa Pana Naszego. Amen.