Modlitwa o dobrą radę

przez | 26 kwietnia, 2024
modlitwa

modlitwa

Modlitwa o dobrą radę

Maryjo, Matko Dobrej Rady, która powiedziałaś: Uczyńcie wszystko, co wam

powie Syn, wypraszaj nam u Chrystusa łaskę dobrych wyborów.

Niech Twoja modlitwa wyjedna zgodę i miłość w naszych rodzinach, opiekę i dary

Ducha Świętego dla dzieci i młodzieży, pomyślność dla naszej Ojczyzny i błogosławieństwo

dla Kościoła Świętego i Jego Pasterzy.

W chwilach trudnych, w cierpieniach i wątpliwościach, błagaj o Boże światło, które

pozwoli nam rozpoznać wolę Chrystusa i o Jego moc, abyśmy umieli tę wolę wypełnić.

Zawierzamy się Twojemu wstawiennictwu na wszystkich drogach naszego życia.

Orędowniczko i Doradczyni nasza, niech Twoja modlitwa wyjedna nam dar

Bożej miłości i radość życia wiecznego. Przez Chrystusa Pana naszego. Amen.