Modlitwa do świętej Anastazji

przez | 18 kwietnia, 2024

Modlitwa do świętej Anastazji

Boże i Panie mój, spraw miłościwie, aby przykład Twych Świętych

coraz więcej nas zachęcał do naśladowania. Na cóż by się nam bowiem

zdało, gdybyśmy cnotę jedynie podziwiali, a nie starali się jej

naśladować. Ażebyśmy więc zdołali wejść na tę drogę, racz nas,

Boże, pokrzepić i utwierdzić łaską Twoją świętą. Przez Pana

naszego Jezusa Chrystusa. Amen.