Modlitwa do świętej Gemmy Galgani

przez | 11 kwietnia, 2024
modlitwa

modlitwa

Modlitwa do świętej Gemmy Galgani

O, Święta Gemmo, jakże wielka była Twoja miłość względem biednych, jakże ogromna

Twoja gorliwość, by ich wspomagać! Przyjdź z pomocą także i mnie, w mojej potrzebie, i wyjednaj mi łaskę, która

przyniesie ulgę mojej duszy. Liczne cuda i łaski przypisywane Twojemu

wstawiennictwu niech wzbudzą we mnie ufność i wiarę w Twoją pomoc.

Błagaj w moim imieniu Jezusa, Twojego niebieskiego oblubieńca: ukaż Mu stygmaty, które

dała Ci Jego miłość, przypomnij Mu wylaną z nich krew, cierpienia, których

doznałaś, łzy, które wylałaś za zbawienie dusz, złóż to swoje poświęcenie, będące

wyrazem miłości, jako skarb drogocenny, a Jezus Cię wysłucha. Amen.

Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.

Modlitwa do świętej Gemmy Galgani

O lśniący kwiecie nieba, Święta Gemmo, która przez miłość Jezusa

poświęciłaś swe życie, by czynić dobro, która byłaś znamienitym

przykładem pokory i ofiary; ja, Tobie oddany, zachęcony wieloma

łaskami przypisanymi Twojemu

wstawiennictwu, proszę Cię żarliwie, byś przyszła mi z pomocą.

Wstaw się u Twojego oblubieńca Jezusa, aby udzielił mi łaski

zbawienia mojej duszy i innych łask, których potrzebuję. Wyproś, Święta

Gemmo, abym umiał naśladować Twoje cnoty i zasłużył, by tak jak

Ty trafić przed oblicze Boga, aby Go

chwalić i wysławiać w raju. Amen. Ojcze nasz, Zdrowaś Maryjo, Chwała Ojcu.