Modlitwa do patrona służby zdrowia

przez | 18 października, 2022

Modlitwa do patrona służby zdrowia

Święty Łukaszu, zanim stałeś się uczniem Chrystusa i autorem Jego Ewangelii, byłeś lekarzem.

Miej w opiece całą służbę zdrowia i wypraszaj u

dobrego Boga błogosławieństwo, pomoc i opiekę dla lekarzy, pielęgniarek

oraz wszystkich tych, których powołałeś do służby leczenia

chorych i zapobiegania chorobom i bólowi oraz towarzyszenia

ludziom w trudnym doświadczeniu choroby i cierpienia. Niech dobry Bóg obdarza

wszystkich pracowników służby zdrowia tymi łaskami,

których najbardziej potrzebują, aby podejmowali dobre decyzje, byli

współczujący i delikatni, rozważni, życzliwi i wyrozumiali, aby

opiekowali się chorymi z poświęceniem i miłością, dostrzegając w każdym

z nich cierpiącego Chrystusa. Spraw, aby swoją troskliwością i serdecznością

budzili w chorych nadzieję powrotu do zdrowia. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen!

Święty Łukaszu, Patronie Służby Zdrowia – Módl się za nami!