Modlitwa do świętego Albina

Modlitwa do świętego Albina

Panie, Światłości i Pasterzu dusz, który ustanowiłeś św. Albina

biskupem w Twoim Kościele, by karmił Twój lud słowem i kształtował

przykładem, spraw, abyśmy dzięki niemu zachowali wiarę, której

on nauczał i podążali drogą, którą on nam wskazał. Amen.