Modlitwa na Wielki Post

Modlitwa na Wielki Post

Niebieski Ojcze, jestem wezwany, aby kroczyć w świetle Chrystusa, Twojego Syna, i

aby wierzyć w jego mądrość. Podczas Wielkiego Postu poddaję się Mu

coraz bardziej i staram się wierzyć w Niego całym moim sercem.

Wkraczam na ścieżkę skruchy abym w umieraniu dla siebie mógł powstać do nowego życia.

Panie Jezu, Ty przepowiadałeś pokój dla grzesznego świata i przyniosłeś

ludzkości dar pojednania przez Twoje cierpienie i śmierć. Kocham Cię i z radością noszę imię Chrześcijanin.

Ucz mnie iść za Twoim przykładem. Powiększaj moją wiarę,

nadzieję i miłość, abym mógł zamieniać nienawiść w miłość, a konflikty w pokój.

Kochający Odkupicielu przez Twoją mękę naucz mnie wypierać się siebie, umocnij

mnie przeciw złu i niepomyślności, a przez to uczyń mnie

gotowym do świętowania Twojego Zmartwychwstania.

Uzdrowicielu ciała i duszy, ulecz choroby mojego ducha, abym mógł

wzrastać w świętości w Twojej nieustannej trosce.

Wybacz mi winy przeciwko jedności Twojej rodziny; naucz mnie kochać tak jak Ty kochasz mnie.

Dobry Mistrzu, naucz mnie pamiętać o godności, jaką mi dałeś na

Chrzcie Świętym, abym żył dla Ciebie w każdej chwili.

Daj mi serce doskonałe do przyjęcia Twojego zadania, abym przyniósł w

przyszłości owoc cierpliwości. Odnów moją gorliwość do pracy z

Tobą w budowaniu lepszego świata, aby moi przyjaciele mogli

usłyszeć Twoją Dobrą Nowinę pokoju i sprawiedliwości. Amen.