Modlitwa do świętego Romana

Modlitwa do świętego Romana

Święty Romanie, orędowniku nasz przed Bogiem, miej w swej

opiece wszystkich zrozpaczonych, przeżywających trudności, załamanych

pod wpływem przykrości i życiowych ciosów. Módl się za tych, którzy są pogrążeni w depresji i nie widzą sensu swego życia.

Pomóż im o św. Romanie, odnaleźć motywy życia i nadziei w krzyżu

Chrystusa. Niech on stanie się dla nich jasnym źródłem światła w ich

ciemnej nocy bezsiły i beznadziei. Niech przykład Chrystusa

cierpiącego umocni ich. Niech stanie się zachętą i umocnieniem do dźwigania własnego krzyża.

Ty, który we wszystkim dostrzegałeś wolę Bożą i przyjmowałeś

ją odważnie i z radością, uproś wszystkim cierpiącym duchowo, by

doświadczyli miłującej bliskości Jezusa i Jego Bolesnej Matki i by

w wierze szukali pocieszenia i siły. Daj im doznać również współczucia i pomocy

ze strony innych, abyśmy wspierając się wzajemnie, dążyli do królestwa niebieskiego, które dostanie się

zasmuconym i płaczącym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen.

Modlitwa do świętego Romana

Panie, pozwól nam w życiu doczesnym zawsze pamiętać o sprawach

niebios i naśladować przykład doskonałości ewangelicznej, który

nam dałeś w osobie św. Romana opata. Amen.