Modlitwa do świętego Gabriela Possenti od Matki Bożej Bolesnej

Modlitwa do świętego Gabriela Possenti od Matki Bożej Bolesnej

O chwalebny Święty Gabrielu, przyjmij pod Twoją opiekę nasze życie, które osiągnęło

fazę dojrzałości i zbierania owoców. Wyjednaj nam u Pana łaskę, abyśmy z

radością zaakceptowali naszą sytuację i oddali się

na służbę młodszym dobrym przykładem uśmiechu, równowagi i dyspozycyjności dzięki radzie i twórczemu milczeniu.

Oświecaj ludzi odpowiedzialnych za społeczeństwo, aby nie osądzali innych

za ich produktywność, ale za wartość bycia. Spraw, abyśmy nie uważali

choroby i starości za czas bezużyteczny, lecz jako cenny

okres, z którego się czerpie dojrzałość ducha i wiedzę życia.

W miarę jak siły fizyczne ustają, spraw, aby wzmacniała się wiara i zdolność do miłowania,

abyśmy byli przygotowani, by wejść w pełne widzenie Boga. Spraw, abyśmy

nie zagubili szacunku ani miłości do tego życia, podczas gdy zbliżamy się do pełni istnienia. Amen.

Modlitwa do świętego Gabriela Possenti od Matki Bożej Bolesnej

Święty Gabrielu, Ty, żyjąc charyzmatem Zgromadzenia Męki Jezusa Chrystusa,

odkryłeś tajemnicę doskonałości w kontemplacji Ukrzyżowanego i Jego Bolesnej Matki.

Uproś nam łaskę uczestniczenia

w Męce Jezusa i niesienia z miłością naszego codziennego krzyża, byśmy

mogły mieć udział w dziele zbawienia każdego człowieka. Wypraszaj dar powołań kapłańskich i zakonnych, by nie zabrakło

tych, którzy będą nieść pocieszenie i miłosierdzie cierpiącej ludzkości. Otaczaj opieką

nasze wspólnoty, niech stają się szkołami modlitwy i głębokiego zjednoczenia z Jezusem ukrzyżowanym. Prosimy Cię także za

ludzi powierzonych naszej misji: za zmuszanych do żebrania i do pracy w

niewolniczych warunkach. Upraszaj im wyzwolenie i nowe życie. Niech będą

szanowane ich prawa i godność. Święty Gabrielu, módl się za nami.

Modlitwa do świętego Gabriela Possenti od Matki Bożej Bolesnej

Boże, który natchnąłeś św. Gabriela w drodze do pełni miłosierdzia, przez co mógł

osiągnąć pod koniec swojej ziemskiej pielgrzymki Twoje Królestwo, udziel nam

za jego pośrednictwem siły, abyśmy mogli z radością kroczyć drogą miłości. Amen.

Modlitwa do świętego Gabriela Possenti od Matki Bożej Bolesnej

Niech żyje Święty Gabriel, nasz opiekun, któremu gorejącą miłością pragniemy podziękować.

Niech żyje Bolesna Matka Pana naszego, która ten kwiat wybrany przyjęła i nam podarowała.

Ty świecisz jak słońce, o Święty uśmiechu, niech światło Raju rozprzestrzenia się w każdym sercu.

W promieniach twej świętości nikną ciemności nocy, nie czuje już lęku ten, kto podniesie wzrok i spojrzy na Ciebie.

Wyciągnij swoją dłoń nad nasze życie i spraw, abyśmy się stali godnymi kroczenia drogą ku Niebu.